DONNA

...

Pokračovateľkou v chovnej línii Betty Budafa našej chovateľskej stanice sa stane jej šteniatko Donna.

 

V sobotu 31.08.2013 sa Donna z Marianskej záhrady zúčastnila na klubových jesenných skúškach, ktoré sa konali v krásnom prostredí Hronského Beňadiku. Počasie prialo vodičom aj psíkom. Skúšok sa zúčastnilo 14 psíkov. Zraz účastníkou  bol pri reštaurácii Tekovský dvor ,kde prebehla prezentácia a veterinárna prehliadka a odkiaľ sme sa presunuli do poľovného revíru kde nás čakali domáci užívatelia revíru a kde prebehlo oficiálne zahájenie skúšok predsedom KCHWS p.Brezinom ktorí privítal všetkých vodičov a poprial im veľa úspechov ako aj štvornohým miláčikom weimarákom.  Žiarivý úsmev na tvári predsedu prezrádzal spokojnosť  z hojnou účasťou členov klubu. Po odovzdaný slova hlavnému rozhodcovy  p. Loveckému ktorí nás oboznámil z priebehom skúšok a disciplín nám všetkým stiahlo žalúdok. Po vylosovaný štartovných čísiel a rozdelený sa do dvoch skupín sme sa odobrali na prvú disciplínu spoločná poľovačka. Bolo vidno, že psíkov táto disciplína nezaskočila. No po prvých výstreloch bolo vidno ktorí psíkovia už boli na poľovačkách.

Donna sa držala popri oplotenia kde sa nachádzal nízky porast a kde som predpokladal výskyt zveri.

Na pokyn rozhodcu bol vypustený bažant, ktorý sa utiahol do porastu pred nami, kde naň narazila naša Donna a po vystavený a vzlietnutý bol bažant ulovený. Samozrejme Dona bola rýchla a ihneď uloveného bažanta priniesla a riadne odovzdala za čo sme mali hneď dve štvorky.

   Dnes skoro ráno sme sa spolu s Donnou z Marianskej záhrady vybrali na farbiarske skúšky stavačov do okresu Senica. Zraz účastníkov skúšok bol na poľovníckej chate PZ Kúty. Skúšok sa zúčastnili štyria psy, z toho traja weimary a jeden český fúzač. Po zoznámení a zaregistrovaní nasledovalo zahájenie skúšok, kde nás privítali organizátori a predstavili skúšobnú komisiu rozhodcov ktorí nás oboznámili  s priebehom skúšok. Po vylosovaní štartovných čísiel sme sa odobrali do revíru PZ Kúty, kde prebiehali disciplíny. My sme si vylosovali žreb číslo 4. Po prvej disciplíne posliedke a vodenie na remeni sme získali hneď dve známky 4/4, za čo nás aj hlavný rozhodca pred koronou  pochválil za výborné prevedenie posliedky. Bohužiaľ nie všetci vodiči pokračovali na prácu na nepofarbenej stope, z čoho jeden psík (český fúzač) vypadol. Na prácu dohľadávku srnčej zveri nastúpili už len traja weimary. Cítil som sa ako na klubových skúškach tohto plemena. Po vylosovaní si stopy sme išli, ako druhý v poradí, na dohľadávku, ktorú sme úspešne absolvovali, za čo sme boli hodnotení známkou 4/4. Po celkovom vyhodnotení skúšok sa Donna z Marianskej záhrady stala víťazom skúšok s plným počtom 68 bodov. Na poľovníckej chate sa o nás organizátori p.Hovorecký ,p.Bada ako aj členovia PZ Kúty dobre postarali a aj pohostili pečeným diviakom za čo im vrelá vďaka. Za prvé miesto sme získali aj vecné ceny od PZ Kúty a sponzorom touto cestou ďakujeme, ako aj za pekné zážitky a strávené predpoludnie v prírode v okolí rieky Moravy.

Touto cesto ďakujem vedeniu RgO SPZ Senici ako aj pánom rozhodcom RNDr. A.DINKA a T.Ruchovanský za ich prísne, ale spravodlivé hodnoteniea prevolávam poľovníckej kynológii zdar!