História

Pre zriadenie chovateľskej stanice bolo potrebné splniť podmienky chovnosti weimarských stavačov. Podľa podmienok chovnosti weimarských stavačov, ktoré stanovuje Klub chovateľov weimarských stavačov, aby sa sučka stala chovnou, bolo potrebné získať:

  • výstavné ocenenie z klubovej alebo špeciálnej výstavy weimarských stavačov organizovanej KCHWS na Slovensku a výstavné ocenenie z národnej alebo medzinárodnej výstavy organizovanej SPZ alebo SKJ a to vo veku od 15 mesiacov,
  • skúšky poľovnej upotrebiteľnosti – jesenné skúšky stavačov (pri výstavných oceneniach so známkou veľmi dobrá musí byť známka z jesenných skúšok stavačov v I. cene a tiež je potrebná akákoľvek ďalšia skúška poľovnej upotrebiteľnosti v ľubovoľnej cene, ale pri výstavných oceneniach so známkou výborná stačí známka z jesenných skúšok stavačov v II. cene a nie je potrebná ďalšia skúška poľovnej upotrebiteľnosti).


Po absolvovaných výstavách (všetky so známkou výborná) s udelenými titulmi 2xCAC, BOB, R.CACIB, R.CAC, CAJC a po absolvovaní Skúšky vlôh stavačov v I. cene/183b, jesenných skúšok stavačov v I.cene/223 b, skúšky odvahy a farbiarskych skúšok stavačov v I.cene/66b som požiadal o potvrdenie chovnej suky a požiadal som o chránenie názvu chovateľskej stanice „z Marianskej záhrady“.  11.12.2007 som získal doklad o chránení názvu chovateľskej stanice v registri SKJ a medzinárodnom registri FCI.
Názov chovateľskej stanice „z Marianskej záhrady“ je inšpirovaný názvom miestnej  časti poľovného revíru.