ŠSVP  I c.105 bodov Veľký Grob

 

    

V skoré zamračené nedeľné ráno sme spolu s Donnou odišli na miesto konania skúšok do obce Veľký Grob na miesto zrazu zahájenia skúšok pred poľovníckym domom. Organizátorom skúšok bol Slovenský klub chovateľov weimarských stavačov pod vedením predsedu L.  Brezinu a Poľovná spoločnosť Veľký Grob s predsedom p.Ándorom..... Po veterinárnej prehliadke nasledovalo zahájenie skúšok. Na štart nastúpilo sedemnásť psov prevažne weimarských stavačov. Privítal nás predseda PS Veľký Grob, ktorý nás oboznámil o veľkosti revíru na ktorom vykonávajú výkon práva poľovníctva a druhu zveri, ktorú tam lovia a zaželal nám veľa úspechov s našimi štvornohými priateľmi. Nasledoval príhovor predsedu klubu KCHWS L. Brezina, ktorý nám predstavil skúšobnú komisiu delegovanú SPK na čele s hlavným rozhodcom J. Loveckým, ktorý nás oboznámil s priebehom a organizačnými náležitosťami skúšok. Všetci vodiči sme si vylosovali štartovné čísla a boli sme rozdelení do dvoch skupín. Odobrali sme sa do poľovného revíru kde nasledovala prvá disciplína - spoločná poľovačka, ktorú naša Donna zvládla vynikajúco. Počas streľby bola odložená na voľno pri nohe pričom bola pokojná a kľudná, z čo sme dostali hodnotenie známkou štyri. Bohužiaľ niektorí psíkovia nás museli hneď po prvej disciplíne opustiť. Nasledovalo rozdelenie podľa štartovných čísel do skupín a odobrali sme sa na jednotlivé pracoviská k vykonaniu drobných disciplín, ako  je ochota pracovať v hlbokej vode, prinášanie zastrelenej kačky z hlbokej vody, hľadanie kačky v tŕstí za čo sme boli hodnotení známkou štyri a  vyháňanie z tŕstia známkou tri. Počas plnenia jednotlivých disciplín nás museli opustiť ďalší vodiči so svojimi psíkmi,  nakoľko nesplnili podmienky podľa skúšobného poriadku. Našou poslednou disciplínou bolo sledovanie stopy zvery na vode, kde bola vypustená živá kačka a na stopu bola nasedená naša Donna, ktorá aj túto poslednú disciplínu zvládla výborne a taktiež bola hodnotná známkou štyri, čo ma veľmi tešilo.

Po ukončení disciplín na jednotlivých pracoviskách sme sa všetci stretli v poľovníckom dome, kde nám domáci poľovníci pripravili pečeného diviaka a netrpezlivo čakali sme na vyhlásenie výsledkov.  Skúšky úspešne ukončilo deväť psov. Bolo pre mňa veľkým prekvapením, vyhlásenie výsledkov, kde naša Donna skončila ako klubový víťaz špeciálnej vodnej práce pre rok 2016 s počtom bodov 105, začo sme si z rúk predsedu klubu  prevzali pohár, diplom a hodnotné ceny. Touto cestou by som sa chcel poďakovať klubu weimarských stavačov na čele s predsedom L. Brezinom a všetkým členom výboru klubu za vysokú úroveň organizácie skúšok, ako aj predsedovi Poľovnej spoločnosti Veľký Grob a všetkým členom spoločnosti, ktorí sa počas celého dňa o nás starali a za prepožičanie revír na organizáciu skúšok ako aj sponzorom za ich vecné ceny. Veľká vďaka patrí aj celému zboru všestranných rozhodcov pánom J.Rácz, V.Polakovič, Z.Války a na čele s hlavným rozhodcom J. Loveckým za ich prísne ale zato spravodlivé hodnotenie výkonov našich štvornohých priateľov.

Ďakujeme za prežitie krásneho kynologického zážitku.