Farbiarske skúšky stavačov v I.cene 66 b

(pre vyššie rozlíšenie kliknite na jednotlivý dokument)