Naša Donna v časopise Lovu zdar december 2013 a Poľovníctvo a rybárstvo január 2014.

08.01.2014 19:56

Dňa 20. 10. 2013 sa naša Donna zúčastnila farbiarskych skúšok, kde sa umiestnila na prvej priečke. O skúškach vyšiel aj článok v decembrovom čísle časopise Lovu zdar a Poľovníctvo a rybárstvo január 2014. Týmto sa z našej Donny, aspoň na malú chvíľu, stala mediálna hviezda.

Späť