Krytie Donny z Marianskej záhrady a počiatok nového potomstva vrhu H

11.11.2017 11:12

Dňa 10.11.2017 a 12.11.2017 prebehlo druhé krytie našej suky Donny z Marianskej záhrahy zo psom FATEFUL PHOENIX od Potoka Kačaku "U" v Havlíčkovom Brode (Česká republika), ktorý je držiteľom mnohých ocenení.
Český šampion Práce CACT, 

Výstavy:

Junioršampion Česka, Junioršampion Německa, Junioršampion Slovenska, Šampion Česka, Šampion Slovenska, Šampion ČMKU, Šampion Německa, Grandšampion Česka, Mezinárodní výstavní šampion C.I.E, Mezinárodní šampion krásy C.I.B, Šampion Polska,

Šteniatka z tohto spojenia sa narodia približne 12.01.2018.

Späť