Krytie Donny z Marianskej záhrady a počiatok nového potomstva vrhu Ch

05.11.2018 11:12

Dňa 05.11.2018 a 06.11.2018 prebehlo druhé krytie našej suky Donny z Marianskej záhrahy zo psom FATEFUL PHOENIX od Potoka Kačaku "U" v Havlíčkovom Brode (Česká republika), ktorý je držiteľom mnohých ocenení.
Český šampion Práce CACT, 

Výstavy:

Junioršampion Česka, Junioršampion Německa, Junioršampion Slovenska, Šampion Česka, Šampion Slovenska, Šampion ČMKU, Šampion Německa, Grandšampion Česka, Mezinárodní výstavní šampion C.I.E, Mezinárodní šampion krásy C.I.B, Šampion Polska,

Šteniatka z tohto spojenia sa narodia približne 03.01.2019.

Späť