Kontrolný deň.

04.07.2015 18:19

V dnešné horúce popoludnie nás svojou návštevou poctila pani matrikárka klubu chovateľov weimarských stavačov, pani Julka Ptáčková, ktorá vykonala kontrolu vrhu a evidenciu o párení a vrhoch. Kontrola prebehla v zmysle Chovateľského poriadku KCHWS bez zistených nedostatkov.

Ďakujeme a tešíme sa na ďaľšie stretnutie.

Späť