DONA na JSS KCHWS Hronský Beňadik 31.08.2013

01.09.2013 21:39

V sobotu 31.08.2013 sa Donna z Marianskej záhrady zúčastnila na klubových jesenných skúškach, ktoré sa konali v krásnom prostredí Hronského Beňadiku. Počasie prialo vodičom aj psíkom. Skúšok sa zúčastnilo 14 psíkov. Zraz účastníkou  bol pri reštaurácii Tekovský dvor ,kde prebehla prezentácia a veterinárna prehliadka a odkiaľ sme sa presunuli do poľovného revíru kde nás čakali domáci užívatelia revíru a kde prebehlo oficiálne zahájenie skúšok predsedom KCHWS p.Brezinom ktorí privítal všetkých vodičov a poprial im veľa úspechov ako aj štvornohým miláčikom weimarákom.  Žiarivý úsmev na tvári predsedu prezrádzal spokojnosť  z hojnou účasťou členov klubu. Po odovzdaný slova hlavnému rozhodcovy  p. Loveckému ktorí nás oboznámil z priebehom skúšok a disciplín nám všetkým stiahlo žalúdok. Po vylosovaný štartovných čísiel a rozdelený sa do dvoch skupín sme sa odobrali na prvú disciplínu spoločná poľovačka. Bolo vidno, že psíkov táto disciplína nezaskočila. No po prvých výstreloch bolo vidno ktorí psíkovia už boli na poľovačkách.

Donna sa držala popri oplotenia kde sa nachádzal nízky porast a kde som predpokladal výskyt zveri.

Na pokyn rozhodcu bol vypustený bažant, ktorý sa utiahol do porastu pred nami, kde naň narazila naša Donna a po vystavený a vzlietnutý bol bažant ulovený. Samozrejme Dona bola rýchla a ihneď uloveného bažanta priniesla a riadne odovzdala za čo sme mali hneď dve štvorky.

 

 

 

 

 

Späť