Ako sa dnes darilo Donne na farbiarských skúškách v Kútoch.

20.10.2013 15:17

 

        Dnes skoro ráno sme sa spolu s Donnou z Marianskej záhrady vybrali na farbiarske skúšky stavačov do okresu Senica. Zraz účastníkov skúšok bol na poľovníckej chate PZ Kúty. Skúšok sa zúčastnili štyria psy, z toho traja weimary a jeden český fúzač. Po zoznámení a zaregistrovaní nasledovalo zahájenie skúšok, kde nás privítali organizátori a predstavili skúšobnú komisiu rozhodcov ktorí nás oboznámili  s priebehom skúšok. Po vylosovaní štartovných čísiel sme sa odobrali do revíru PZ Kúty, kde prebiehali disciplíny. My sme si vylosovali žreb číslo 4. Po prvej disciplíne posliedke a vodenie na remeni sme získali hneď dve známky 4/4, za čo nás aj hlavný rozhodca pred koronou  pochválil za výborné prevedenie posliedky. Bohužiaľ nie všetci vodiči pokračovali na prácu na nepofarbenej stope, z čoho jeden psík (český fúzač) vypadol. Na prácu dohľadávku srnčej zveri nastúpili už len traja weimary. Cítil som sa ako na klubových skúškach tohto plemena. Po vylosovaní si stopy sme išli, ako druhý v poradí, na dohľadávku, ktorú sme úspešne absolvovali, za čo sme boli hodnotení známkou 4/4. Po celkovom vyhodnotení skúšok sa Donna z Marianskej záhrady stala víťazom skúšok s plným počtom 68 bodov. Na poľovníckej chate sa o nás organizátori p.Hovorecký ,p.Bada ako aj členovia PZ Kúty dobre postarali a aj pohostili pečeným diviakom za čo im vrelá vďaka. Za prvé miesto sme získali aj vecné ceny od PZ Kúty a sponzorom touto cestou ďakujeme, ako aj za pekné zážitky a strávené predpoludnie v prírode v okolí rieky Moravy.

Touto cesto ďakujem vedeniu RgO SPZ Senici ako aj pánom rozhodcom RNDr. A.DINKA a T.Ruchovanský za ich prísne, ale spravodlivé hodnoteniea prevolávam poľovníckej kynológii zdar!

Viac foto nájdete na web.stránke: https://picasaweb.google.com/weimaraner.betty/DONNANaFarbiarskychSkuskachVKutoch20102013

Späť