Aj šťastie musí stáť pri Vás...

11.09.2016 17:14 

      Slnkom zaliatu druhú septembrovú sobotu sa moja druhá fenka Feebie z Marianskej záhrady zúčastnila na jesenných skúškach stavačov, ktoré organizovala OPK Nitra pod vedením vedúcej kancelárie  Mgr. Luci Tatarkovičovej.

Skúšky prebiehali za veľmi teplého až tropického počasie cca 30 stupňov v tieni. Zraz účastníkov bol na krásnej novopostavenej poľovníckej chate PZ Alekšince, kde nás privítali domáci poľovníci. Skúšok sa zúčastnilo 9 psíkov.  Pred otvorením skúšok bola prezentácia psíkov ako aj veterinárna prehliadka. 

   Skúšky slávnostne otvoril predseda kynologickej komisie OPK Nitra Róbert Ďurík, ktorý všetkých privítal a zároveň predstavil hlavného rozhodcu Ing. Martina Fika, PhD. a jeho dvoch kolegov. Nasledoval príhovor hlavného rozhodcu, ktorý nás taktiež privítal v mene SPK na jesenných skúška a oboznámil nás s priebehom a organizáciou skúšok. Po otvorení skúšok prebehlo žrebovanie štartovných čísiel.  Ja som si vytiahol číslo 5 a v tej chvíli som mal veľmi dobrý pocit z poradia. Spoločne sme sa potom autami presunuli na pracovisko do poľovného revíru za obec Alekšince, kde prebehli aj všetky naše disciplíny.

    Ako prvá  disciplína bola spoločná poľovačka. Bolo vidno, že psíkov táto disciplína nezaskočila. No po prvých výstreloch sa niektorí psíkovia rozbehli za ozvenou výstrelu čo nebolo žiaduce. Dokonca niektorí vyrušovali druhých psíkov pri práci za čo im bola znížená známka.

Naša dvojica dostala prvé hodnotenie známku 3 a druhú známku 4 za pokoj po výstrele.

Po tejto skúške nasledovalo prinášanie teplej pernatej a srstnatej zveri. Túto disciplínu sme zvládli  výborne známka 4,4. Mal som z toho veľkú radosť..

Ďalej nasledovali disciplíny ako je hľadanie, vystavovanie, postupovanie a čuch ktoré sú typické pre stavače. Tieto disciplíny sú veľmi dôležité z pohľadu klubu a samotného zaradenia psíka do chovu ako aj na celkový výsledok umiestnenia psíka na skúškach. V menej zazverených revíroch sa pre overenie disciplín vypúšťajú komorované bažanty, čo robí psíkom dosť problém, nakoľko zver má iný pach a psík ktorý nie je na takého bažanta cvičený ho nevystavuje, alebo bažanta pre jeho netypickú plachosť uloví bez výstrelu čo je nežiaduce a po takomto výkone je psík hodnotený známkou 0.

Pri nástupe na tieto disciplíny nám bol do porastu asi 250m pred nami vyložený komorovaný bažant pohlavie sliepka.

Naša dvojica nastúpila na vykonanie tejto nie ľahkej disciplíny s chladnou hlavou. Po vypustení Feebie a rýchlom hľadaní som spozoroval ako sa Feebie prikráda k miestu a naznačuje vystavenie na čo som upozornil rozhodcu a pripravil si svoju kozlicu 16/16 do streleckej pozície.

Feebie už vystavuje a pevne stojí a ja si idem vyplašiť bažanta. V tom ako sa blížim k miestu, kde psík stojí a vyletuje krásne sfarbený bažant kohút. Zacielim svoju brokovnicu a po prvom výstrele padá bažant k zemi. No to nie je všetko! Po dopade zranený bažant uteká po nohách asi 200m k remízke, no za pätami má moju weimarku ktorá ho sleduje, dobieha a nakoniec bažanta aportuje až predomňa. Toto bola moja najšťastnejšia chvíľa, ktorú som mal možnosť zažiť s mojou weimarkou na skúškach. Uloveného bažanta som odovzdal hlavnému rozhodcovi, ktorý sa usmieval až mi to bolo trošku divné. Vyhodnotenie skúšky bolo pred celou koronou a vypočuli sme si samé slová chváli za čo nás ocenili hodnotením 4 za každú disciplínu a až tam som sa dozvedel ,že psík vystavil nie komorovaného bažanta (sliepku) ,ale divého kohúta za čo si ma domáci poľovníci žartovne doberali. Takýto zážitok želám každému vodičovi psíka. Aj šťastie musí stáť pri vás....

Skúšky pokračovali disciplínami dohľadávanie srstnatej a pernatej zveri ako aj prinášanie vlečenej zveri na diaľku za čo sme boli vo všetkých disciplínach hodnotený známkou  4. 

Ako posledné disciplíny sa hodnotili vodenie na remeni známka 4 a prinášanie kačky z hlbokej vody známka 3.

Po ukončení všetkých prác v revíri sme sa presunuli na poľovnícku chatu kde nás už netrpezlivo čakali domáci poľovníci s vynikajúcim gulášom z diviny.

Počas vychutnávania výborného guľášiku sa nás domáci pýtali ako sa darilo našim štvornohým spoločníkom. A my sme netrpezlivo čakali na vyhlásenie výsledkov.  Skúšky úspešne ukončilo 6 psov. Bolo pre mňa veľkým prekvapením, vyhlásenie výsledkov, kde naša Feebie skončila ako prvá s počtom bodov 237, za čo sme si z rúk predseda kynologickej komisie OPK Nitra Róberta Ďuríka prevzali pohár a diplom.

Touto cestou by som sa chcel poďakovať OPK Nitra pod vedením vedúcej kancelárie  Mgr. Luci Tatarkovičovej za vysokú úroveň organizácie skúšok, ako aj predsedovi PZ Alekšince a všetkým členom združenia, ktorí sa počas celého dňa o nás starali a za prepožičanie revíru na organizáciu tak krásneho kynologického podujatia. Veľká vďaka patrí aj celému zboru rozhodcov na čele s hlavným rozhodcom Ing. Martinom Fikom, PhD. za ich prísne ale zato spravodlivé hodnotenie výkonov našich štvornohých priateľov.

Ďakujeme za prežitie krásneho kynologického zážitku.

Späť