Skúšky

 

Pracovné úspechy
Skúšky vlôh stavačov KCHVO              I. c., 225/228 b., CACT nos 4, KLUBOVÝ VÍŤAZ
Skúšky vlôh stavačov                         I. c., 228/228 b., nos 4,  Víťaz skúšok CACT
Jesenné skúšky stavačov                    I. c., 282/300, CACT nos 4
Jesenné skúšky stavačov KCHVO         I. c., 281/300 b., CACT nos 4, KLUBOVÝ VÍŤAZ
Jesenné skúšky stavačov                    I. c., 297/300, CACT nos 4
Jesenné skúšky stavačov                    I. c., 285/300, nos 4
Špeciálne vodné práce                       I. c., 90/100 b.
Špeciálne vodné práce                       I. c., 95/100 b.
Špeciálne vodné práce KCHVO            I. c., 100/100 b.
Špeciálne vodné práce                       I. c., 100/100 b.
Špeciálne vodné práce                       I. c., 92/100 b.
Farbiarske skúšky stavačov                I. c., 113/120 b., na farbe vedený ako vodič
Lesné skúšky stavačov KCHVO            I. c., 240/248 b., nos 4, KLUBOVÝ VÍŤAZ
                                                      na farbe vedený ako vodič 
Všestranné skúšky stavačov               I. c., 484/500 b., nos 4

III. Memoriál Róberta Jakoubka    I. c., 483/500 b., nos 4

Český šampión práce